Mobirise
Váltsunk közösen! Mert azt akarjuk, hogy legyen:
Összefogás a megosztottság helyett

• A fejlődéshez nélkülözhetetlen párbeszéd, a közös
cselekvésre mozgósítás, a másik meghallgatása helyett
az értelmetlen gyűlöletkeltés a mostani hatalomnak köszönhető, pedig ezek csak a valós problémák elfedését
szolgálják.
• A politika ne mérgezze tovább a magánéletünket!

Csökkenő jövedelmi különbség

• A jövedelmek terén sokszor látható teljesítmény nélküli
irritáló különbségek vannak. A többség elszegényedett,
kevesen érdemtelenül meggazdagodtak.
• Csökkenteni kell a jövedelmi különbségeket, ehhez
progresszív jövedelemadó, adóterhek nélküli, magasabb
minimálbér, és ehhez igazodó szociális ellátás szükséges.
Meg kell valósítanunk az arányos közteherviselést.

Korrupciómentes a közpénzköltés

• Lassan az a meglepő, ha egy projekt határidőre, a ter- vezett költségvetéssel valósul meg. Térségünkben nincs
ok a meglepődésre. Túlárazás, korrupciót gerjesztő pályázati forrás-felhasználás a jellemző.
• Költséghatékony, átlátható és számon kérhető projekt-
megvalósításokat!

Megélhetést biztosító nyugdíj

• A jelenlegi nyugdíjrendszer esélyt sem ad arra, hogy a
nyugdíjasok jövőre jobban éljenek, mint az idén, hogy
méltósággal élhessék idős éveiket.
• Állítsuk vissza a nyugdíjak emelésénél az inflációt, és a
bérek emelését is figyelembe vevő svájci indexálást!

Fejlődő és karbantartott közműhálózat

• A folyamatos meghibásodások mutatják, hogy időzített bombán ülünk, mert az elmúlt évtizedekben elmaradt a víz- és csatornahálózat tervszerű felújítása.
• Az új kormány támogatásával környezettudatos, a következő generációkat is szolgáló közműhálózat-fejlesztési programot kell indítani.

Mérséklődjenek a gyász terhei

• A temetkezési szolgáltatások egy vállalkozói körhöz terelése torzítja a piacot, és lehetőséget teremt a díjak indokolatlan növelésére, kiszolgáltatottá téve a tragédiát elszenvedő hozzátartozókat.
• Enyhítsük a gyász terheit, legyenek nonprofit díjak a köztemetőkben és versenyegyenlőség a szolgáltatók között!

Útnak nevezhető úthálózat

• Jász-Nagykun-Szolnok megye úthálózata minden
szempontból az egyik legrosszabb állapotú az országban. Ezen nem változtat évente pár kilométernyi szakasz
felújítása látszatkátyúzásokkal. Az úthálózat befolyásolja
a térség életminőségét, vonzerejét.
• A térségek között igazságosan elosztott, hosszútávra
tervező, országos útépítési, fenntartási és felzárkóztatási
programra van szükség.

Jövőnek szóló vízgazdálkodás

• Szolnokon kiváló vízügyes szakemberek dolgoznak, így
nem rajtuk múlt, hogy az EU elvárásait figyelmen kívül
hagyva nincs előkészített terv a Tisza menti holtágak, így
az Alcsi Holt-Tisza elkerülhetetlen rehabilitációjára sem.
• Elodázhatatlan a holtágaink jövőnket szolgáló rendbetétele, a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, hiszen a víz a jövő egyik legfontosabb erőforrása.

Minőségi tömegközlekedés

• A tömegközlekedés a munkába járás, az egészségügyi,
oktatási, kulturális lehetőségekhez való hozzáférés záloga. Biztosítása állami, önkormányzati feladat. A buszközlekedésben az elmúlt évtizedet az értelmetlen összevonások, Szolnokon a helyi szolgáltatás leépítése jellemezte.
• A tömegközlekedést újjá kell építenünk „öko” pályaudvarokkal, modern közlekedési eszközökkel, jövőbe mutató utastájékoztatási- és menetdíjfizetési-rendszerrel.

Többéjszakás turizmus

• Az elmúlt évek turisztikai fejlesztései a térségben nem
eredményezték a vendégéjszakák számának mérhető
növekedését. A több milliárd forintos projektek nem bevételt hoznak, hanem kiadásokkal terhelik a települések
költségvetését.
• Olyan beruházásokat kell Szolnokon és környékén
megvalósítani, amelyek végre többnapos vendégforgalmat eredményezve fellendítik a turizmust.

Megbecsülés a köz alkalmazottainak

• Az elmúlt években sem valósult meg a közszolgáltatásban – nevelés, oktatás, egészségügy, szociális gondozás
területén – az átfogó felzárkóztatást eredményező bér-
rendezése. Az elindított, egyeztetés nélküli megoldások
konfliktusokat gerjesztve nem növelték sem az érintettek biztonságát, sem e pályák vonzerejét.
• Átgondolt bérrendezésre, kiszámítható életpályamodellekre van szükség.

Újra valódi önkormányzatiság

• Az elmúlt évtizedben gyakorlatilag felszámolódott az
önkormányzatiság. A településektől elvonták a helyiek
életét érdemben meghatározó döntéseket, a helyben maradt feladatok pedig alulfinanszírozottak lettek. A központi támogatásokról jellemzően nem a megalapozott igények, hanem párthovatartozás alapján a fejünk felett döntenek.
• Az önkormányzatoknak vissza kell kapniuk a döntési és
gazdálkodási szabadságukat. A rólunk szóló döntéseknek
helyben kell megszületniük.

Sziráki Pál

Az ellenzék közös jelöltje
Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. számú országgyűlési képviselői körzet

Kövesse oldalaim
E-mail
  • titkarsag@szirakipal.hu
Telefon
  • +36 30 880 7297

This web page was designed with Mobirise templates